nlcs

NLCS Beheerbijdrage

Stichting BIM Loket stuurt alle organisaties die de NLCS gebruiken jaarlijks een factuur voor één of meerdere NLCS licenties. Uw organisatie betaalt echter jaarlijks al een bedrag om InfraCAD te kunnen gebruiken. Hieronder wordt uitgelegd wat de reden hiervan is.

Oprichting NLCS

Het ontwikkelen en bijhouden van elke standaard is erg arbeidsintensief en kost hiermee veel tijd en geld. Vanaf 2007 hebben overheden, ingenieursbureaus en aannemers samengewerkt om de “Nederlandse CAD Standaard” (NLCS) te realiseren. Hiervoor zijn een groot aantal werkgroepen opgericht en is de organisatie hiervan een flinke klus geweest.

Dit is gefinancierd door de overheidsopdrachtgevers, ingenieursbureaus en aannemers zelf, waarbij ook de Bouw Informatie Raad (BIR) en het Fonds Collectief Onderzoek-GWW (FCO-GWW) financieel hebben bijgedragen. Je kunt hiermee dus stellen dat de NLCS ontwikkeld is door een gezamenlijke krachtinspanning van de markt zelf.

Onderhoud en uitbreiding

De investering hiervan verdient zichzelf op termijn terug doordat er een flinke efficiencyslag wordt gemaakt in de gehele keten. Het neerzetten van een standaard is echter niet voldoende… Doordat de NLCS steeds intensiever gebruikt wordt, ontstaat voortschrijdend inzicht en behoefte aan uitbreiding. De standaard zal dus onderhouden moeten worden en dat kost tijd en geld.

Beheerorganisatie

Er moet een beheerorganisatie zijn die de standaard beschikbaar stelt en onderhoudt. Er moet een helpdesk zijn, ervaringen en suggesties moeten worden verzameld en verwerkt in nieuwe releases. Ook voor dit beheer moeten kosten worden gemaakt.

Voor de dekking daarvan vraagt de organisatie (BIM Loket) een kleine bijdrage per werkplek waar met de NLCS wordt gewerkt. De organisatie streeft ernaar om de beheerkosten zo laag mogelijk te houden en heeft geen enkel winstoogmerk. Het enige doel is om de NLCS als standaard ván de sector, vóór de sector en mét de sector op een hoog niveau te brengen en te houden.

Naarmate er meer gebruikers komen, zal de bijdrage per werkplek navenant lager worden. BIM Loket belooft op transparante wijze inzage te geven in de inkomsten en uitgaven voor het beheer.

Kosten NLCS licentie

De kosten die BIM Loket in rekening brengt voor het beheer van de NLCS zijn in onze optiek marginaal; deze zijn maximaal €80 per werkplek en bij meerdere werkplekken lopen deze kosten snel terug.

Actuele tarieven zijn te vinden op de NLCS website. Wanneer je bedenkt hoeveel tijd en geld het kost om zelf een eigen bedrijfsstandaard te beheren, is dit echt maar een hele kleine bijdrage.

Ons advies
Wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en deze licentiekosten afdraagt, kunnen we met z’n allen zorgen dat er ook voldoende geld is om de NLCS in de toekomst nog completer te maken en te houden. Hier profiteren we met z’n allen van. Ons advies is dus om met z’n allen deze bijdrage te betalen.

referenties

  • Martijn Romijn, Hoofd Ingenieursbureau van de gemeente Leiden:

    “InfraCAD werkt heel gemakkelijk. Ook als je weinig tekenervaring hebt, kun je ermee overweg.”

  • Guus Brings, werkvoorbereider civiele techniek bij de gemeente Roerdalen:

    “We hebben eerst de trial-versie van InfraCAD geprobeerd en die beviel super! Het scheelt veel tekenwerk en je ziet veel sneller waar problemen kunnen ontstaan.”