nlcs

NLCS en IMGeo

De NLCS is ontstaan om eenheid te krijgen in civieltechnische tekeningen. In eerste instantie voor ontwerptekeningen, maar ook na de uitvoering van een project om As-built tekeningen op te leveren. Civieltechnische ontwerptekeningen zijn over het algemeen opgebouwd uit lijnen en symbolen. Dit geldt ook voor de GBKN (Grootschalige BasisKaart Nederland). Zolang gebruik wordt gemaakt van punt/lijn gebaseerde systemen sluit de NLCS dus prima aan.

De meeste beheersystemen zijn echter niet punt/lijn georiënteerd, maar werken met vlakvormende objecten. Ook de GBKN wordt vervangen door de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) welke geen lijnen meer gebruikt, maar opgebouwd is uit vlakken. Om deze reden heeft de NLCS in november 2014 al een flinke update gekregen (versie 4.0) en is in maart 2016 versie 4.1 uitgebracht. Hierdoor wordt het mogelijk om vlakvormende tekeningen te ondersteunen.

Fase 1: Planvorming

Voordat gestart wordt met het maken van civieltechnische ontwerptekeningen, is al heel wat tijd besteed aan het invullen of nader uitwerken van het bestemmingsplan. Denk hierbij aan het maken van exploitatieplannen, verkavelingsplannen, matenplannen of inrichtingsplannen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de objecten “Planvorming” uit de InfraCAD-NLCS bibliotheek. Nadat de planvormingsfase gereed is, kan gestart worden met het daadwerkelijk detailontwerp.

Fase 2: Detailontwerp

Het maken van civieltechnische detailtekeningen is het primaire domein van de NLCS waarin de krachtige functionaliteit van InfraCAD het best tot zijn recht komt. Dankzij krachtige ‘Match NLCS properties’ functionaliteit kunt u eenvoudig fasering aanbrengen in uw project. Dynamische keuzelijsten maken NLCS objecten veel sneller bereikbaar en hetzelfde geldt voor de uitgebreide bibliotheken zoals NLCS bijschiften of verkeersborden. Een intelligente legenda zorgt dat geen overbodige informatie op tekening wordt vermeld en voordat een tekening wordt opgeleverd voor de uitvoering zorgt de krachtige NLCS controle ervoor dat deze geen fouten bevat.

Fase 3: Uitvoering en registratie

Vanuit de ontwerptekening kunt u met InfraCAD CE eenvoudig uitzetbestanden maken waarmee uitzetters/maatvoerders het project buiten kunnen uitzetten. Nadat het project is afgerond, wordt de nieuwe situatie door landmeters ingemeten. Deze ingemeten gegevens kunnen met eveneens met InfraCAD CE eenvoudig worden verwerkt naar een tekening. De tekening kan worden voorzien van bijschriften en een legenda waarna deze gecontroleerd kan worden. Vervolgens wordt de As-built tekening volgens een eenduidige NLCS structuur opgeleverd.

Fase 4: Verwerken in BGT en Beheersystemen

De nieuwe ingemeten situatie zoals aangegeven op de As-built tekening moet worden verwerkt in de BGT volgens het IMGEO protocol. Dit is een wettelijke verplichting. In de NLCS is in overleg met Geonovum (ontwikkelaar en beheerder van de IMGEO standaard) een aantal voorzieningen ingebouwd die het mogelijk maken om een NLCS tekening as built om te zetten naar een volgens IMGEO/BGT opgebouwde objectenkaart. Hiervoor kan AutoCAD Map 3D worden gebruikt.

Door de opzet van de NLCS objectenstructuur kunnen ook andere objecten worden verwerkt naar beheersystemen. Denk bijvoorbeeld aan riolering, lichtmasten of bomen. Op deze wijze kan dankzij de uniforme NLCS structuur kosten worden bespaard bij de verwerking van een gerealiseerd project naar beheersystemen.

Gratis proberen?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de InfraCAD NLCS functionaliteit voor uw organisatie? Neem contact op met één van onze medewerkers via telefoonnr. 085 - 30 30 000 of download een gratis Trial versie waarmee u InfraCAD 30 dagen kunt proberen.

referenties

  • Symen Timmermans over lesgeven met InfraCAD
    ‘Tekenen met InfraCAD is een grote stap vooruit’

    Symen Timmermans is docent Infra en Landmeten aan ROC Friese Poort in Drachten. Sinds begin 2013 maakt InfraCAD deel uit van zowel het mbo- als het hbo-lesprogramma.

  • Hans Engelman, tekenaar bij Geofox-Lexmond:

    “Dankzij InfraCAD staan onze mensen in het veld met één tekening waarop hun werkzaamheden én alle kabels en leidingen zijn weergegeven. Dat we de GBKN-ondergrond ook nog eens prima kunnen gebruiken voor onze onderzoeksrapportages is een bonus!”