nlcs

Krachtige NLCS controle en herstelfunctionaliteit

Om de uitwisseling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers soepel te laten verlopen is een geautomatiseerde controle van tekeningen van groot belang. Zijn de NLCS tekenrichtlijnen op de juiste wijze toegepast? Zijn de laagnamen, kleuren en lijnstijlen conform NLCS? Zijn er eigen objecten toegepast en voldoen deze aan de voorschriften? En ga zo maar door…

  • Overzichtelijke rapportage in PDF formaat
  • Gedetailleerde omschrijving van geconstateerde afwijkingen
  • Interactief en geautomatiseerd herstellen van afwijkingen
  • Snel inzoomen op geconstateerde afwijkingen

Video: NLCS tekening controleren en herstellen

NLCS tekening controleren en herstellen
In deze video wordt getoond hoe een NLCS tekening eenvoudig kunt controleren en afwijkingen kunt herstellen.

NLCS tekening controleren en herstellen
In deze video wordt getoond hoe een NLCS tekening eenvoudig kunt controleren en afwijkingen kunt herstellen.

NLCS controle voor opdrachtgevers

NLCS controleWanneer u als opdrachtgever een NLCS tekening aangeleverd krijgt, blijft een logische (menselijke) controle altijd noodzakelijk. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om geautomatiseerd te controleren of een trottoir de juiste breedte heeft, of de juiste materialen zijn gebruikt, of dat er geen bomen midden op de weg staan en ga zo maar door… Dit kan InfraCAD niet van u overnemen.

Gedetailleerd rapport
Wat InfraCAD wel voor u kan overnemen is de technische controle van de AutoCAD tekening op NLCS voorschriften. Met InfraCAD kunt u geautomatiseerd een zeer gedetailleerde technische controle uitvoeren op de NLCS tekening, waarbij u zelf het gewenste controleniveau kunt instellen. Het resultaat is een overzichtelijk en gedetailleerd PDF rapport met de geconstateerde afwijkingen in een NLCS tekening. Daarbij wordt voor elke afwijking precies aangegeven wat deze inhoudt. Bekijk het voorbeeld van een NLCS controlerapport. Als opdrachtgever kunt u op deze wijze eenvoudig een aangeleverde tekening controleren en de geconstateerde afwijkingen in een overzichtelijk rapport terug leveren.

Voordelen
Het inzetten van InfraCAD levert u als opdrachtgever duidelijke voordelen op. Ten eerste bespaart u kosten omdat u geen intensieve handmatige technische controle meer hoeft uit te voeren. Door de geautomatiseerde controle kunt u een veel hogere kwaliteit behalen van de geaccepteerde NLCS tekeningen, waardoor u deze in een later stadium eenvoudiger kunt inbrengen in uw beheeromgeving. En ook dat bespaart wederom kosten!

NLCS controle voor tekenaars en ontwerpers

NLCS controleWanneer u een NLCS tekening wilt gaat opleveren aan uw opdrachtgever, wilt u uiteraard dat deze in één keer geaccepteerd wordt. De controle- en herstelfunctionaliteit van InfraCAD kan hierbij een prima hulpmiddel zijn.

De controle- en herstelfunctie van InfraCAD levert een interactief dialoogvenster waarin de afwijkingen overzichtelijk gepresenteerd worden. Een aantal van deze afwijkingen kan door InfraCAD automatisch worden hersteld. De afwijkingen waarvoor menselijke interpretatie nodig is, kunnen vervolgens semi-geautomatiseerd worden hersteld. Denk bijvoorbeeld aan objecten op een onbekende laagnaam. Alle betreffende objecten kunnen vanuit het rapportagevenster geselecteerd worden en automatisch worden omgezet naar het gewenste NLCS object.

Als opdrachtnemer beschikt u over dezelfde controlefunctionaliteit als uw opdrachtgevers. Hierdoor bent u in staat om de tekening volledig conform NLCS op te leveren, waardoor deze in ieder geval NLCS-technisch in orde zal zijn. Een visuele logische controle blijft natuurlijk wel van belang en wanneer tijdens de NLCS controle geen afwijkingen zijn aangetroffen, is dat dus geen garantie dat de tekening automatisch goedgekeurd zal worden. Zolang u zich daar bewust van bent, zal de NLCS controle functionaliteit u zeker helpen om een soepele uitwisseling te bevorderen.

Voordelen van InfraCAD NLCS controle

NLCS controleOmdat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers met dezelfde controletools werken, zal de uitwisseling van tekeningen soepeler verlopen. De opdrachtnemer kan zijn eigen tekening interactief controleren en herstellen en zo een tekening opleveren doe volledig voldoet aan de NLCS. Daarbij kan hij zelfs een gedetailleerd controlerapport als PDF meeleveren.

Op deze wijze zal het goedkeuringsproces sneller verlopen. De opdrachtgever hoeft dan nog maar steekproefsgewijs tekeningen te controleren. Zo helpt InfraCAD beide partijen kosten te besparen. Een van de vele voordelen van het inzetten van de leidende NLCS applicatie in de markt.

Gratis proberen?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de InfraCAD NLCS functionaliteit voor uw organisatie? Neem contact op met één van onze medewerkers via telefoonnr. 085 - 30 30 000 of download een gratis Trial versie waarmee u InfraCAD 30 dagen kunt proberen.

referenties

  • Niels van Nistelrooij, werkvoorbereider bij A. Hak:

    “Wij gebruiken InfraCAD voor het verwerken van bestaande kabels en leidingen in onze projecten. Dit gaat nu vele malen efficiënter dan vroeger!”

  • Evert Lans, groepsleider Kunstwerken bij Grontmij:

    "InfraCAD bevat zeer sterke controlefunctionaliteit, waardoor wij de kwaliteit van onze NLCS tekeningen met weinig moeite op een hoog niveau kunnen houden."