klic

Klic-viewer

De Klic-viewer is een applicatie van het Kadaster waarmee de inhoud van een een Klic-melding geraadpleegd en afgedrukt kan worden. De Klic-viewer is handig wanneer u geen AutoCAD tot uw beschikking heeft.

Wanneer u wel over AutoCAD beschikt, biedt de InfraCAD Suite veel meer mogelijkheden dan de Klic-viewer. Een paar voorbeelden:

 • Met InfraCAD worden de kabels en leidingen en de ondergrond in een Klic-melding op RD coördinaten in de tekening gepresenteerd.  In de Klic-viewer zijn de coördinaten van de kabels en leidingen niet bekend.
 • Met InfraCAD kunnen de kabels en leidingen in een Klic-melding gecombineerd worden met uw eigen projecttekening in AutoCAD. In de Klic-viewer is de Klic-melding een op zichzelf staand product.
 • Met InfraCAD is het mogelijk om meerdere Klic-meldingen in één tekening te presenteren. Met de Klic-viewer kunt u één Klic-melding tegelijk bekijken.

Kortom: de Klic-viewer is een prima product wanneer u geen AutoCAD tot uw beschikking heeft. Indien u wel over AutoCAD beschikt, beschikt u met InfraCAD over meer mogelijkheden.

Meer informatie over de Klic-viewer vindt u op de website van het Kadaster.


Gratis proberen?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de InfraCAD KLIC functionaliteit voor uw organisatie? Neem contact op met één van onze medewerkers via telefoonnr. 085 - 30 30 000 of download een gratis Trial versie waarmee u InfraCAD 30 dagen kunt proberen.

referenties

 • Symen Timmermans over lesgeven met InfraCAD
  ‘Tekenen met InfraCAD is een grote stap vooruit’

  Symen Timmermans is docent Infra en Landmeten aan ROC Friese Poort in Drachten. Sinds begin 2013 maakt InfraCAD deel uit van zowel het mbo- als het hbo-lesprogramma.

 • Ramon Janssen over de civiele oplossingen
  ‘InfraCAD zorgt voor veel houvast’

  Ramon Janssen, hoofd tekenkamer van BAM Infratechniek Zuid, wist vrijwel direct dat hij verder wilde met InfraCAD. Gebruiksgemak en tijd- en kostenbesparing zijn wat hem betreft de voornaamste pluspunten.