forum

BAM Infratechniek Zuid

BAM Infra Ramon Janssen over de civiele oplossingen
‘InfraCAD zorgt voor veel houvast’

Ramon Janssen, hoofd tekenkamer van BAM Infratechniek Zuid, wist vrijwel direct dat hij verder wilde met InfraCAD. Gebruiksgemak en tijd- en kostenbesparing zijn wat hem betreft de voornaamste pluspunten.

Uitnodiging aangenomen
“Ik was intern bezig met het opzetten van een uniform meetprotocol, toen drie collega’s erg enthousiast terugkwamen van een NLCS-kennismakingsdag bij CAD Accent. Peter van Houwelingen had hen getipt over een softwareprogramma, afgestemd op civiele en landmeetkundige werkzaamheden. De uitnodiging om deel te nemen aan het CE Beta-project heb ik vervolgens meteen aangenomen.”

Complete oplevertekeningen
“Wat mij vanaf het eerste moment is opgevallen, is het gebruiksgemak. InfraCAD CE is heel goed en functioneel ingericht: zelfs zonder handleiding werkte het al super. Dat was het moment dat ik wist dat we er verder mee moesten. Wat me vooral bevalt aan de software? Je hebt de mogelijkheid om zelf een codelijst te maken, je kunt zelf template-tekeningen inrichten, je kunt uitzetbestanden maken vanuit AutoCAD, enzovoorts. Eigenlijk is het zo dat als de landmeters goed inmeten, de collega’s op kantoor al met nagenoeg complete oplevertekeningen verder kunnen werken.”

Genoeg vrijheid
“Werken met InfraCAD CE bespaart ons zonder twijfel heel veel tijd. Maar het scheelt ook onduidelijkheid! Het geeft veel houvast en er is geen ruimte voor misinterpretaties, want alles wordt op dezelfde uniforme wijze vastgelegd. Daaraan wil ik wél toevoegen dat we ondanks de standaarden nog altijd genoeg vrijheid hebben. Komen we in het veld dingen tegen die we willen verwerken, dan kunnen we die gewoon toevoegen. Ik snap wel dat InfraCAD inmiddels breed gedragen wordt.”

referenties

  • Hans Engelman, tekenaar bij Geofox-Lexmond:

    “Dankzij InfraCAD staan onze mensen in het veld met één tekening waarop hun werkzaamheden én alle kabels en leidingen zijn weergegeven. Dat we de GBKN-ondergrond ook nog eens prima kunnen gebruiken voor onze onderzoeksrapportages is een bonus!”

  • Gert Duitman, ontwerper civiele werken bij de Provincie Overijssel:

    “Inlezen, zoomen, navigeren en afdrukken… alles gaat snel met InfraCAD. Bovendien krijg je per laag een spreadsheet met hoeveelheden. Die kun je zo in een bestek invoeren!”