forum

BAM Infratechniek Zuid

BAM Infra Ramon Janssen over de civiele oplossingen
‘InfraCAD zorgt voor veel houvast’

Ramon Janssen, hoofd tekenkamer van BAM Infratechniek Zuid, wist vrijwel direct dat hij verder wilde met InfraCAD. Gebruiksgemak en tijd- en kostenbesparing zijn wat hem betreft de voornaamste pluspunten.

Uitnodiging aangenomen
“Ik was intern bezig met het opzetten van een uniform meetprotocol, toen drie collega’s erg enthousiast terugkwamen van een NLCS-kennismakingsdag bij CAD Accent. Peter van Houwelingen had hen getipt over een softwareprogramma, afgestemd op civiele en landmeetkundige werkzaamheden. De uitnodiging om deel te nemen aan het CE Beta-project heb ik vervolgens meteen aangenomen.”

Complete oplevertekeningen
“Wat mij vanaf het eerste moment is opgevallen, is het gebruiksgemak. InfraCAD CE is heel goed en functioneel ingericht: zelfs zonder handleiding werkte het al super. Dat was het moment dat ik wist dat we er verder mee moesten. Wat me vooral bevalt aan de software? Je hebt de mogelijkheid om zelf een codelijst te maken, je kunt zelf template-tekeningen inrichten, je kunt uitzetbestanden maken vanuit AutoCAD, enzovoorts. Eigenlijk is het zo dat als de landmeters goed inmeten, de collega’s op kantoor al met nagenoeg complete oplevertekeningen verder kunnen werken.”

Genoeg vrijheid
“Werken met InfraCAD CE bespaart ons zonder twijfel heel veel tijd. Maar het scheelt ook onduidelijkheid! Het geeft veel houvast en er is geen ruimte voor misinterpretaties, want alles wordt op dezelfde uniforme wijze vastgelegd. Daaraan wil ik wél toevoegen dat we ondanks de standaarden nog altijd genoeg vrijheid hebben. Komen we in het veld dingen tegen die we willen verwerken, dan kunnen we die gewoon toevoegen. Ik snap wel dat InfraCAD inmiddels breed gedragen wordt.”

referenties

  • Ruud Mantel over de civiele oplossingen
    ‘2D en 3D groeien nu naar elkaar toe’

    Ruud Mantel is directeur van Landmeetkundig en Adviesbureau Meet (Heteren). Hij stuitte min of meer toevallig op InfraCAD, maar wil intussen niet meer zonder.

  • Vincent Wijnands, werkvoorbereider Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam:

    “De trialversie heeft mij al overtuigd: InfraCAD Lite is ideaal voor Microstation. We gaan zeker een aantal licenties aanschaffen.”