forum

BAM Infratechniek Zuid

BAM Infra Ramon Janssen over de civiele oplossingen
‘InfraCAD zorgt voor veel houvast’

Ramon Janssen, hoofd tekenkamer van BAM Infratechniek Zuid, wist vrijwel direct dat hij verder wilde met InfraCAD. Gebruiksgemak en tijd- en kostenbesparing zijn wat hem betreft de voornaamste pluspunten.

Uitnodiging aangenomen
“Ik was intern bezig met het opzetten van een uniform meetprotocol, toen drie collega’s erg enthousiast terugkwamen van een NLCS-kennismakingsdag bij CAD Accent. Peter van Houwelingen had hen getipt over een softwareprogramma, afgestemd op civiele en landmeetkundige werkzaamheden. De uitnodiging om deel te nemen aan het CE Beta-project heb ik vervolgens meteen aangenomen.”

Complete oplevertekeningen
“Wat mij vanaf het eerste moment is opgevallen, is het gebruiksgemak. InfraCAD CE is heel goed en functioneel ingericht: zelfs zonder handleiding werkte het al super. Dat was het moment dat ik wist dat we er verder mee moesten. Wat me vooral bevalt aan de software? Je hebt de mogelijkheid om zelf een codelijst te maken, je kunt zelf template-tekeningen inrichten, je kunt uitzetbestanden maken vanuit AutoCAD, enzovoorts. Eigenlijk is het zo dat als de landmeters goed inmeten, de collega’s op kantoor al met nagenoeg complete oplevertekeningen verder kunnen werken.”

Genoeg vrijheid
“Werken met InfraCAD CE bespaart ons zonder twijfel heel veel tijd. Maar het scheelt ook onduidelijkheid! Het geeft veel houvast en er is geen ruimte voor misinterpretaties, want alles wordt op dezelfde uniforme wijze vastgelegd. Daaraan wil ik wél toevoegen dat we ondanks de standaarden nog altijd genoeg vrijheid hebben. Komen we in het veld dingen tegen die we willen verwerken, dan kunnen we die gewoon toevoegen. Ik snap wel dat InfraCAD inmiddels breed gedragen wordt.”

referenties

  • Reef Infra: Harry Schepers over het werken met InfraCAD
    ‘Je tekent altijd in de goede NLCS-laag’

    Harry Schepers is civieltechnisch ontwerper bij Reef Infra (onderdeel van Strukton Civiel). Toen de NLCS werd gelanceerd, ging Schepers op zoek naar een goede softwaretool. De keuze viel al snel op InfraCAD.

  • Jan-Willem Selen en de overstap naar NLCS
    ‘We zijn vooral verrast door het gebruiksgemak van InfraCAD’

    Jan-Willem Selen, projectvoorbereider van de gemeente Venlo, had aanvankelijk weinig aandacht voor de NLCS. Maar eenmaal in gebruik is het oordeel helder: "dit hadden we eerder moeten weten".