forum

Nieuw: InfraCAD 6.5

Nieuw: InfraCAD 6.5

Met ingang van 10 mei 2019 is InfraCAD 6.5 beschikbaar. Naast ondersteuning voor AutoCAD 2017 tot en met 2020 is in deze versie aandacht besteed aan KLIC-WIN, zijn er meerdere gebruikerswensen gerealiseerd en is een aantal gemelde issues opgelost.

KLIC-WIN
Vanaf InfraCAD Map 6.9 is het mogelijk om materiaal, diameter, buisdruk, voltage en netbeheerder op te nemen in de laagnaam. De legenda-functionaliteit van InfraCAD, waarmee automatisch een legenda kan worden geplaatst, is in de nieuwe versie hierop aangepast. Dit geldt ook voor andere functionaliteit zoals ‘Eigenschappen herstellen’, ‘Bijschriften’ en ‘Controle- en herstel’. Meer informatie over KLIC-WIN vindt u in het artikel over de achtergronden en gevolgen van KLIC-WIN.

NLCS Favorietenlijsten
Sinds het verplichtstellen van de NLCS door overheden begint het gebruik van deze standaard gemeengoed te worden. Het logische gevolg hiervan is dat steeds meer organisaties op zoek gaan naar mogelijkheden om NLCS informatie met elkaar te delen.

Speciaal voor dit doel is vorig jaar binnen InfraCAD het werken met NLCS Projectbibliotheken geïntroduceerd. Hiermee kunnen opdrachtgevers NLCS Projectbibliotheken ontwikkelen met eigen objecten en deze beschikbaar stellen aan opdrachtnemers. Ook kunnen Projectbibliotheken gebruikt worden binnen een organisatie om bijvoorbeeld verschillende afdelingen met een afgebakende set objecten te laten werken.

In InfraCAD 6.5 zijn de Projectbibliotheken nu uitgebreid met Favorietenlijsten. Hiermee heeft een gebruiker de mogelijkheid om binnen een Projectbibliotheek veelgebruikte NLCS objecten te groeperen. Dit levert meer overzicht, stelt organisaties in staat om beter samen te werken en bevordert een soepele controle en uitwisseling.

Foto’s
In het huidige tijdperk wordt meer en meer gebruik gemaakt van foto’s. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone waarmee het eenvoudig is om bijvoorbeeld voor een inventarisatie of tijdens de uitvoering foto’s te maken. Met InfraCAD kunnen deze foto’s eenvoudig worden verwerkt in een tekening en vanuit de tekening kan een fotoboek samengesteld worden. Op deze wijze kan eenvoudig een verzorgde set informatie worden geleverd.

Zeker met een telefoon kunnen foto’s in meerdere posities gemaakt worden; portrait of landscape en in het laatste geval linkshandig of rechtshandig. Dit resulteerde steeds vaker in een handmatige nabewerking om foto’s te roteren. Vanaf InfraCAD 6.5 wordt de stand van de telefoon herkend en wordt de rotatie van de foto’s gecorrigeerd tijdens de verwerking.

Veel gebruikers maken gebruik van de mogelijkheid om het fotoboek in de eigen huisstijl te genereren. Dat was al mogelijk door het eigen logo en eigen kleuren te gebruiken. Vanaf InfraCAD 6.5 kan ook het InfraCAD watermerk worden vervangen door een eigen watermerk. Dit geldt ook voor het Sonderingenboek.

InfraCAD 6.5 downloaden
Via onderstaande Informatie-knop kan de nieuwe versie worden gedownload.
Een volledig overzicht van alle wijzigingen is na te lezen in de Release Notes.

InfraCAD Upgraden

Meer weten over de NLCS en InfraCAD?
Wij organiseren regelmatig gratis workshops waar u kennis kunt maken met de NLCS en de InfraCAD Modules. Haal meer rendement uit de software met de InfraCAD NLCS Basiscursus, of vraag naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld uw eigen projectbibliotheek, foto- of sonderingsboek in uw eigen huisstijl in te richten.

referenties

  • Maarten Stadhouders, eigenaar StadLandWater BV:

    Met Infracad hebben we een pakket in huis waarbij onze werkvoorbereiders met een simpele druk op de knop alle klic-gegevens snel in autocad kunnen laden en daar snel een presentabele tekening aan de opdrachtgever kunnen overleggen. En dan zitten er nog een aantal andere leuke functies in Infracad, bijvoorbeeld de ‘Foto Manager’. Ga zo door en we zijn benieuwd naar een nieuwe update!”

  • Ramon Janssen over de civiele oplossingen
    ‘InfraCAD zorgt voor veel houvast’

    Ramon Janssen, hoofd tekenkamer van BAM Infratechniek Zuid, wist vrijwel direct dat hij verder wilde met InfraCAD. Gebruiksgemak en tijd- en kostenbesparing zijn wat hem betreft de voornaamste pluspunten.