AutoCAD landemeten

Lengteprofielen en dwarsprofielen

Het meten van dwarsprofielen en lengteprofielen zijn typische landmeetkundige taken. In Nederland zijn we gewend om controles en vergelijkingen te doen door middel van dwarsprofielen. Zeker voor Waterschappen worden jaarlijks tienduizenden profielen gemeten voor het beoordelen van sliblagen en controleren van bodemdiepten.

Met InfraCAD CE kunt u niet alleen gemeten profielen snel en eenvoudig verwerken naar een tekening, maar ook dwarsprofielen en lengteprofielen genereren uit 3D data in de tekening.

 • Profielen meten als losse punten en automatisch verwerken in AutoCAD
 • Dwarsprofielen en lengteprofielen in AutoCAD genereren op basis van 3D data
 • Projectie in profielen van objecten en kruisende lijnen (zoals kabels en leidingen)

Genereren uit de tekening

Het maken van dwarsprofielen kan een arbeidsintensieve klus zijn. Naast het verzamelen van de hoogten en afstanden van de te maken profiellijn is het handmatig uittekenen met een hoogtenband en afstandenband onder het dwarsprofiel zeer tijdrovend en foutgevoelig. Dit kan eenvoudiger door gebruik te maken van de juiste software. InfraCAD CE bevat krachtige functionaliteit om eenvoudig dwarsprofielen te genereren.

Meten en verwerken

De landmeter kan er zelf voor kiezen om buiten alleen situatie te meten, ook van bijvoorbeeld een proefsleuf. Op kantoor kan immers snel een dwarsprofiel worden gegenereerd op elke gewenste plek.

Daarnaast kan de landmeter buiten ook de dwarsprofielen direct meten door opeenvolgend knikpunten op te nemen. Met InfraCAD CE is het mogelijk om deze meting direct om te zetten in een overzichtstekening met alle gemeten profielen.

Quick Profiles in Civil 3D

In Civil 3D is het mogelijk om dwarsprofielen te genereren uit terreinmodellen, de zogenaamde Civil 3D Surfaces, wat we in Nederland ook wel een DTM (Digitaal Terrein Model) noemen. Deze werkwijze in Civil 3D is helaas wat omslachtig. Een andere optie binnen Civil 3D is het genereren van een Quick Profile. Dit is veel eenvoudiger, maar ook beperkter omdat deze niet in de tekening bewaard blijft en er geen mogelijkheid is om een afstandenband en hoogtenband onder te plaatsen.

InfraCAD CE heeft handige functionaliteit om zeer snel echte Civil 3D Surface Profiles te genereren met slechts enkele muisklikken. De Profiles blijven dynamisch en zijn in Civil 3D zeer flexibel. In de Civil 3D Gereedschappen vindt u meer informatie over het maken van Civil 3D Surface Profiles.

Gratis proberen?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van InfraCAD CE voor uw organisatie? Neem contact op met één van onze medewerkers via telefoonnr. 085 - 30 30 000 of download een gratis Trial versie waarmee u InfraCAD CE 30 dagen kunt proberen.

referenties

 • Symen Timmermans over lesgeven met InfraCAD
  ‘Tekenen met InfraCAD is een grote stap vooruit’

  Symen Timmermans is docent Infra en Landmeten aan ROC Friese Poort in Drachten. Sinds begin 2013 maakt InfraCAD deel uit van zowel het mbo- als het hbo-lesprogramma.

 • Paul van Elten over het InfraCAD CE Beta-project
  ‘Bij CAD Accent luisteren ze naar hun klanten’

  Paul van Elten, landmeter bij KWS Utrecht, was deelnemer aan het Beta-traject van InfraCAD CE . Dat is hem prima bevallen. Vooral de open opstelling van de technische mensen vindt hij een groot pluspunt.