klic

KLIC-WIN

Sinds 2 januari 2019 levert het Kadaster Klic-meldingen gebaseerd op de nieuwe KLIC-WIN structuur en is op 1 juli een belangrijke fase ingegaan voor de uiteindelijke overgang naar KLIC-WIN. Netbeheerders zijn vanaf die datum namelijk verplicht om informatie als vectordata aan te leveren. Hoewel het Kadaster vanaf 1 juli zou gaan stoppen met het leveren van PNG rasterbestanden, heeft de organisatie besloten deze, naast de nieuwe vector thema's, nog tot 1 november te verstrekken.

In dit artikel zoomen we in op de achtergronden en gevolgen van KLIC-WIN voor applicaties binnen de InfraCAD suite.

KLIC-WIN
De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van de Nederlandse Wet WIBON en de Europese richtlijn INSPIRE. KLIC-WIN is een programma van het Kadaster dat de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie vernieuwt en zich hiermee richt op de toekomst.

Software vervangen
Vanwege de nieuwe structuur van Klic-meldingen zullen oudere programma's vervangen moeten worden door nieuwe versies. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Klic-viewer, maar ook voor InfraCAD en InfraCAD Lite. Vanaf 1 november is InfraCAD Map (Desktop) nog het enige programma om Klic-meldingen te importeren in een tekening.

Vector-thema's
Netbeheerders leveren in de nieuwe situatie hun kabel- en leidinginformatie als vectordata (in GML formaat). Vanaf 1 juli 2019 zijn alle netbeheerders dit verplicht.

Klassieke thema’s
Klassieke thema's zijn thema's die niet als vectoren worden geleverd, maar als PNG-bestand (rasterdata).

Overgangsperiode
Om softwareleveranciers van viewers tegemoet te komen hanteert het Kadaster een overgangsperiode tot 1 november 2019. Netbeheerders leveren vanaf 1 juli uitsluitend nog vectordata. Tijdens de overgangsperiode genereert het Kadaster zelf nog PNG-rasterbestanden en voegt deze toe aan een Klic-melding.

Vanwege de mix aan vectordata en rasterdata worden dit ‘Hybride leveringen’ genoemd. Dit houdt in dat Klic-meldingen tot die datum ook nog verwerkt kunnen worden met InfraCAD of InfraCAD Lite. Na 1 november zijn InfraCAD Map en InfraCAD Map Desktop nog de enige applicaties binnen de InfraCAD Suite om Klic-meldingen in een tekening te importeren.

Een Klic-levering bestaat tijdens de overgangsperiode dus uit:

  • Thema’s op nieuwe wijze geleverd in vectoren. Deze zijn te verwerken met InfraCAD Map (Desktop).
  • PNG-bestanden, gegenereerd door het Kadaster. Deze zijn te verwerken met InfraCAD (Lite).
Aandachtspunt hierbij is dat de nieuwe PNG-bestanden die door het Kadaster zijn toegevoegd, afwijken van de oude klassieke PNG-bestanden zoals die in het verleden door de netbeheerders werden geleverd.

KLIC-module naar InfraCAD Map
InfraCAD Map is ontwikkeld om geo-informatie (GML-data) zoals BGT en Kadastrale kaart te importeren in AutoCAD. InfraCAD Map bevat hiervoor een krachtige GML-engine.

Dit biedt veel voordelen ten opzichte van de oude situatie: zo kunnen meerdere Klic-meldingen in één keer verwerkt worden (batch), wat ook nog eens veel sneller zal gaan dan voorheen. Omdat de gegevens in vectoren worden geleverd is de kwaliteit ook veel beter. Daarnaast is dankzij INSPIRE ook informatie over de kabels en leidingen bekend zoals materiaal, type of diameter. Kortom, een enorme stap vooruit!

Leuk om te vermelden is dat InfraCAD Map nog veel meer kan, zoals het importeren van topografische ondergronden (BGT), luchtfoto’s, kadastrale grenzen of het plaatsen van hoogtelabels. Bekijk een korte video die duidelijk de voordelen laat zien.

Stappenplan verwerken hybride Klic-meldingen
Vanaf 1 november zullen alle leveringen volledig in vectoren zijn die dan met InfraCAD Map kunnen worden verwerkt. Tot die tijd hebben we te maken met de hybride Klic-meldingen.
Voor het verwerken hiervan hebben we een stappenplan Verwerken hybride Klic-meldingen opgesteld, dat tevens vermeldt welke software u nodig heeft en welke u moet vervangen.

Heeft u nog vragen?
Wij begrijpen dat ook úw organisatie aanpassingen zal moeten doorvoeren om klaar te zijn voor een toekomst met KLIC-WIN. Neem dan ook gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.

Bel: 085 - 30 30 000 of neem contact met ons op!

referenties

  • Gert Duitman, ontwerper civiele werken bij de Provincie Overijssel:

    “Inlezen, zoomen, navigeren en afdrukken… alles gaat snel met InfraCAD. Bovendien krijg je per laag een spreadsheet met hoeveelheden. Die kun je zo in een bestek invoeren!”

  • Reef Infra: Harry Schepers over het werken met InfraCAD
    ‘Je tekent altijd in de goede NLCS-laag’

    Harry Schepers is civieltechnisch ontwerper bij Reef Infra (onderdeel van Strukton Civiel). Toen de NLCS werd gelanceerd, ging Schepers op zoek naar een goede softwaretool. De keuze viel al snel op InfraCAD.