klic

KLIC-WIN

Sinds 2 januari 2019 levert het Kadaster Klic-meldingen gebaseerd op de nieuwe KLIC-WIN structuur en is op 1 juli een belangrijke fase ingegaan voor de uiteindelijke overgang naar KLIC-WIN. Netbeheerders zijn vanaf die datum namelijk verplicht om informatie als vectordata aan te leveren. Hoewel het Kadaster vanaf 1 juli zou gaan stoppen met het leveren van PNG rasterbestanden, heeft de organisatie besloten deze, naast de nieuwe vector thema's, nog tot 1 november te verstrekken.

In dit artikel zoomen we in op de achtergronden en gevolgen van KLIC-WIN voor applicaties binnen de InfraCAD suite.

KLIC-WIN
De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van de Nederlandse Wet WIBON en de Europese richtlijn INSPIRE. KLIC-WIN is een programma van het Kadaster dat de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie vernieuwt en zich hiermee richt op de toekomst.

Software vervangen
Vanwege de nieuwe structuur van Klic-meldingen zal uw bestaande software niet meer functioneren. Dit betekent dat u uw software zult moeten vervangen door nieuwe versies. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Klic-viewer, maar ook voor InfraCAD en InfraCAD Lite. Vanaf 1 november is InfraCAD Map (Desktop) nog het enige programma om Klic-meldingen te importeren in een tekening.

Vector-thema's
Netbeheerders gaan in de nieuwe situatie hun kabel- en leidinginformatie leveren als vectoren (GML-data). Vanaf 1 juli 2019 zijn alle netbeheerders dit verplicht. De eerste netbeheerders zijn direct in januari overgestapt en daarna volgden de grote netbeheerders in rap tempo. Inmiddels is 99% van de netbeheerders aangesloten en dat is goed nieuws!

Klassieke thema’s
Klassieke thema's zijn thema's die niet als vectoren maar als PNG-rasterbestand worden geleverd. Vanaf 1 juli mag een netbeheerder dit niet meer doen. De overgangsperiode verloopt vanaf dat moment en dan dient de netbeheerder alleen nog te leveren in vectoren.

Overgangsperiode
Om de markt voldoende tijd te geven om over te schakelen naar de nieuwe situatie is er een overgangsperiode afgesproken tot 1 juli 2019. Netbeheerders die al zijn overgeschakeld naar vector-thema’s, leveren geen klassieke thema’s meer. Het Kadaster heeft toegezegd dat zij van elke vector-levering een PNG-bestand maken en deze toevoegen aan de levering.

Een Klic-levering kan tijdens de overgangsperiode dus bestaan uit:

  • Klassiek geleverde thema’s (oude PNG bestanden).
  • Thema’s op nieuwe wijze geleverd in vectoren (en door het Kadaster aangevuld met nieuwe PNG-bestanden).

Vanwege de mix aan oude en nieuwe thema’s worden dit ‘Hybride leveringen’ genoemd. Aandachtspunt hierbij is dat de nieuwe PNG-bestanden die door het Kadaster zijn toegevoegd, afwijken van de oude klassieke PNG-bestanden.

Vanaf 1 juli 2019 leveren netbeheerders geen PNG-bestanden meer aan, maar uitsluitend vectorinformatie. Om softwareleveranciers van viewers tegemoet te komen, blijft het Kadaster tot 1 november 2019 Klic-meldingen in hybride vorm leveren. Dit houdt in dat Klic-meldingen tot die datum nog geleverd worden met zowel het klassieke- en vector-thema waardoor deze dat met InfraCAD of met InfraCAD Lite verwerkt kunnen worden. Na 1 november is dat met deze applicaties niet meer mogelijk en zijn InfraCAD Map en InfraCAD Map Desktop nog de enige applicatie -binnen de InfraCAD Suite- om Klic-meldingen in een tekening te importeren.

KLIC-module naar InfraCAD Map
InfraCAD Map is ontwikkeld om geo-informatie (GML-data) zoals BGT en Kadastrale kaart te importeren in AutoCAD. InfraCAD Map bevat hiervoor een krachtige GML-engine.

Dit biedt veel voordelen ten opzichte van de oude situatie: zo kunnen meerdere Klic-meldingen in één keer verwerkt worden (batch), wat ook nog eens veel sneller zal gaan dan voorheen. Omdat de gegevens in vectoren worden geleverd is de kwaliteit ook veel beter. Daarnaast is dankzij INSPIRE ook informatie over de kabels en leidingen bekend zoals materiaal, type of diameter. Kortom, een enorme stap vooruit!

Leuk om te vermelden is dat InfraCAD Map nog veel meer kan, zoals het importeren van topografische ondergronden (BGT), luchtfoto’s, kadastrale grenzen of het plaatsen van hoogtelabels. Bekijk een korte video die duidelijk de voordelen laat zien.

Stappenplan verwerken hybride Klic-meldingen
Vanaf 1 november zullen alle leveringen volledig in vectoren zijn die dan met InfraCAD Map kunnen worden verwerkt. Tot die tijd hebben we te maken met de hybride Klic-meldingen.
Voor het verwerken hiervan hebben we een stappenplan Verwerken hybride Klic-meldingen opgesteld, dat tevens vermeldt welke software u nodig heeft en welke u moet vervangen.

Heeft u nog vragen?
Wij begrijpen dat ook úw organisatie aanpassingen zal moeten doorvoeren om klaar te zijn voor een toekomst met KLIC-WIN. Neem dan ook gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.

Bel: 085 - 30 30 000 of neem contact met ons op!

referenties

  • Peter Poeliejoe, projectleider bij Royal Haskoning DHV:

    “Met InfraCAD gaat het inlezen van Klic-meldingen ontzettend snel. Het resultaat is een lichte, makkelijk te hanteren tekening.”

  • Bert Kammerer, werkvoorbereider/tekenaar bij Geonius:

    “Dankzij InfraCAD kunnen wij alle bestaande kabels en leidingen snel en eenvoudig in onze eigen tekeningen verwerken. Zo weten we meteen waar we bodemonderzoek kunnen doen en waar niet.”