klic

KLIC-WIN

Als gevolg van KLIC-WIN levert het Kadaster sinds 2 januari 2019 nieuwe Klic-meldingen. En dat is goed nieuws! Want KLIC-WIN levert veel voordelen op.

In dit artikel zoomen we in op de achtergronden en de gevolgen van KLIC-WIN voor InfraCAD.

KLIC-WIN
De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van de Nederlandse Wet WIBON en de Europese richtlijn INSPIRE. KLIC-WIN is een programma van het Kadaster dat de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie vernieuwt en zich hiermee richt op de toekomst.

Software vervangen
Vanwege de nieuwe structuur van de Klic-meldingen zal uw bestaande software niet meer functioneren. Dit betekent dat u uw software zult moeten vervangen door nieuwe versies. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Klic-viewer, maar ook voor InfraCAD en InfraCAD Lite. Vanaf 1 juli is InfraCAD Map (Desktop) nog het enige programma om Klic-meldingen te importeren in een tekening.

Vector-thema's
Netbeheerders gaan in de nieuwe situatie hun kabel- en leidinginformatie leveren als vectoren (GML-data). Vanaf 1 juli 2019 zijn alle netbeheerders dit verplicht. De verwachting is dat de eerste netbeheerders vanaf 7 januari zullen gaan leveren in vectoren en alle grote netbeheerders redelijk snel overgeschakeld zullen zijn.

Klassieke thema’s
Netbeheerders die nog niet zijn overgeschakeld naar het leveren in vectoren, blijven hun thema’s op de oude vertrouwde manier aanleveren als PNG-rasterbestanden. We noemen dit de ‘klassieke thema’s’. Dit aantal zal steeds verder afnemen naarmate de deadline van 1 juli nadert.

Overgangsperiode
Om de markt voldoende tijd te geven om over te schakelen naar de nieuwe situatie is er een overgangsperiode afgesproken tot 1 juli 2019. Netbeheerders die al zijn overgeschakeld naar vector-thema’s, leveren geen klassieke thema’s meer. Het Kadaster heeft toegezegd dat zij van elke vector-levering een PNG-bestand maken en deze toevoegen aan de levering.

Een Klic-levering kan tijdens de overgangsperiode dus bestaan uit:

  • Klassiek geleverde thema’s (oude PNG bestanden).
  • Thema’s op nieuwe wijze geleverd in vectoren (en door het Kadaster aangevuld met nieuwe PNG-bestanden).

Vanwege de mix aan oude en nieuwe thema’s worden dit ‘Hybride leveringen’ genoemd. Aandachtspunt hierbij is dat de nieuwe PNG-bestanden die door het Kadaster zijn toegevoegd, afwijken van de oude klassieke PNG-bestanden.

Vanaf 1 juli 2019 zullen Klic-meldingen geen PNG-rasterafbeeldingen meer bevatten maar uitsluitend nog vectorinformatie.

KLIC-module naar InfraCAD Map
InfraCAD Map is ontwikkeld om geo-informatie (GML-data) zoals BGT en Kadastrale kaart te importeren in AutoCAD. InfraCAD Map bevat hiervoor een krachtige GML-engine. Omdat de nieuwe KLIC-WIN meldingen ook als GML-data worden geleverd zal in InfraCAD Map een compleet nieuwe KLIC-module worden opgenomen.

Dit biedt veel voordelen ten opzichte van de oude situatie: zo kunnen meerdere Klic-meldingen in één keer verwerkt worden (batch), wat ook nog eens veel sneller zal gaan dan voorheen. Omdat de gegevens in vectoren worden geleverd is de kwaliteit ook veel beter. Daarnaast is dankzij INSPIRE ook informatie over de kabels en leidingen bekend zoals materiaal, type of diameter. Kortom, een enorme stap vooruit!

Leuk om te vermelden is dat InfraCAD Map nog veel meer kan, zoals het importeren van topografische ondergronden (BGT), luchtfoto’s, kadastrale grenzen of het plaatsen van hoogtelabels. Bekijk een korte video die duidelijk de voordelen laat zien.

Stappenplan verwerken hybride Klic-meldingen
Vanaf 1 juli zullen alle leveringen volledig in vectoren zijn die dan met InfraCAD Map volledig kunnen worden verwerkt. Tot die tijd hebben we te maken met de hybride Klic-meldingen.
Voor het verwerken hiervan hebben we een stappenplan Verwerken hybride Klic-meldingen opgesteld, dat tevens vermeldt welke software u nodig heeft en welke u moet vervangen.

referenties

  • Maarten Stadhouders, eigenaar StadLandWater BV:

    Met Infracad hebben we een pakket in huis waarbij onze werkvoorbereiders met een simpele druk op de knop alle klic-gegevens snel in autocad kunnen laden en daar snel een presentabele tekening aan de opdrachtgever kunnen overleggen. En dan zitten er nog een aantal andere leuke functies in Infracad, bijvoorbeeld de ‘Foto Manager’. Ga zo door en we zijn benieuwd naar een nieuwe update!”

  • Peter Poeliejoe, projectleider bij Royal Haskoning DHV:

    “Met InfraCAD gaat het inlezen van Klic-meldingen ontzettend snel. Het resultaat is een lichte, makkelijk te hanteren tekening.”