forum

BAM Infratechniek Zuid

BAM Infra Ramon Janssen over de civiele oplossingen
‘InfraCAD zorgt voor veel houvast’

Ramon Janssen, hoofd tekenkamer van BAM Infratechniek Zuid, wist vrijwel direct dat hij verder wilde met InfraCAD. Gebruiksgemak en tijd- en kostenbesparing zijn wat hem betreft de voornaamste pluspunten.

Uitnodiging aangenomen
“Ik was intern bezig met het opzetten van een uniform meetprotocol, toen drie collega’s erg enthousiast terugkwamen van een NLCS-kennismakingsdag bij CAD Accent. Peter van Houwelingen had hen getipt over een softwareprogramma, afgestemd op civiele en landmeetkundige werkzaamheden. De uitnodiging om deel te nemen aan het CE Beta-project heb ik vervolgens meteen aangenomen.”

Complete oplevertekeningen
“Wat mij vanaf het eerste moment is opgevallen, is het gebruiksgemak. InfraCAD CE is heel goed en functioneel ingericht: zelfs zonder handleiding werkte het al super. Dat was het moment dat ik wist dat we er verder mee moesten. Wat me vooral bevalt aan de software? Je hebt de mogelijkheid om zelf een codelijst te maken, je kunt zelf template-tekeningen inrichten, je kunt uitzetbestanden maken vanuit AutoCAD, enzovoorts. Eigenlijk is het zo dat als de landmeters goed inmeten, de collega’s op kantoor al met nagenoeg complete oplevertekeningen verder kunnen werken.”

Genoeg vrijheid
“Werken met InfraCAD CE bespaart ons zonder twijfel heel veel tijd. Maar het scheelt ook onduidelijkheid! Het geeft veel houvast en er is geen ruimte voor misinterpretaties, want alles wordt op dezelfde uniforme wijze vastgelegd. Daaraan wil ik wél toevoegen dat we ondanks de standaarden nog altijd genoeg vrijheid hebben. Komen we in het veld dingen tegen die we willen verwerken, dan kunnen we die gewoon toevoegen. Ik snap wel dat InfraCAD inmiddels breed gedragen wordt.”

referenties

  • Jurgen Maijers, werkvoorbereider bij Visser & Smit Hanab:

    “Een ideaal programma om Klic-meldingen te importeren in AutoCAD. Je ziet meteen waar knelpunten ontstaan. Bovendien ben je niet meer dagenlang aan het overtekenen. Binnen een paar minuten is alles gevectoriseerd.”

  • Evert Lans, groepsleider Kunstwerken bij Grontmij:

    "InfraCAD bevat zeer sterke controlefunctionaliteit, waardoor wij de kwaliteit van onze NLCS tekeningen met weinig moeite op een hoog niveau kunnen houden."